23. 10. 2020  4:35 Alojza
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - orgány pracoviska


Kolégium rektora

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium rektora.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
tajomníčka:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
OIaRP ÚIAM FCHPT, Ved REKP REK, ext UIAM MTF
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.UPIM MTFmilos.cambal@stuba.sk
Ing. Dušan Faktor, PhD.
ÚKK REKP REK
OIaRP ÚIAM FCHPT, Ved REKP REK, ext UIAM MTFmiroslav.fikar@stuba.sk
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.ÚFCHCHF FCHPTanton.gatial@stuba.sk
ÚDTAaOP FADgregor@fa.stuba.sk, pavel.gregor@stuba.sk
ÚKR REKP REKtajomníčka
KGDE SvF, Ved REKP REKalojz.kopacik@stuba.sk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
UPAI FIIT
Ing. Andrej MajstríkSjF D-MT den [roč 1]
zástupca študentov
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
UVPT MTF, Ved REKP REK, ext UIAM MTF
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
ÚIM FEI
milos.oravec@stuba.sk
ÚPI SjF
predseda AS
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
ÚSETM SjF
ÚEF FEI, Ved REKP REK, ext UPIM MTFfrantisek.uherek@stuba.sk
OPKV ÚPSP FCHPT
predseda UOO STU
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.KMTI SvF, ext FAD
ÚUaUP FAD, Ved REKP REK