19. 9. 2019  8:14 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - orgány pracoviska


Vedecká rada

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
podpredseda:prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
tajomníčka:Ing. Dagmar Petríková

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPT, Ved REKP REK, ext UIAM MTFmonika.bakosova@stuba.sk
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.UISI FIITbielik@fiit.stuba.sk, maria.bielikova@stuba.sk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.UPIM MTFmilos.cambal@stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.UMAT MTFlubomir.caplovic@stuba.sk
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.ÚEF FEIdaniel.donoval@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.ÚAMAI SjFstanislav.duris@stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.OIaRP ÚIAM FCHPT, Ved REKP REK, ext UIAM MTFmiroslav.fikar@stuba.sk
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.ÚFCHCHF FCHPTanton.gatial@stuba.sk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.ÚDTAaOP FAgregor@fa.stuba.sk, pavel.gregor@stuba.sk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.ÚACHTM FCHPT, ext SjFjan.hives@stuba.sk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.KVHK SvFkamila.hlavcova@stuba.sk
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. František Janíček, PhD.ÚEAE FEIfrantisek.janicek@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.Technická univerzita v Košiciach
Ing. Juraj Lapin, PhD.ÚMMS SAV
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.UISI FIITmaria.lucka@stuba.sk
Ing. Pavel LukaESET
Ing. Peter Matiašovský, CSc.ÚSTARCH SAV
Ing. Alexander MatušekZAP SR
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver MoravčíkUVPT MTF, Ved REKP REK, ext UIAM MTFoliver.moravcik@stuba.sk
Ing. Mária Omastová, DrSc.ÚP SAV
prof. Dr. Ing. Miloš OravecÚIM FEImilos.oravec@stuba.sk
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.ÚPI SjFmarian.peciar@stuba.sk
Ing. Dagmar PetríkováÚVaMVTS REKP REKdagmar.petrikova@stuba.sk
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.ÚCHEI FCHPTmilan.polakovic@stuba.sk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.KVHK SvF, Ved REKP REKjan.szolgay@stuba.sk
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.SAV
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.Univerzita Komenského v Bratislave
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM SjFlubomir.soos@stuba.sk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.ÚEEA FArobert_spacek@stuba.sk, spacek@fa.stuba.sk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.OEaRS ÚM OUP REK, ext UPIM MTFdaniela.spirkova@stuba.sk
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Dr.h.c.Vysoké učení technické v Brne
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.Univerzita Komenského v Bratislave
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.KOPT UVTE MTFpeter.sugar@stuba.sk
prof. Ing. František Uherek, PhD.ÚEF FEI, Ved REKP REK, ext UPIM MTFfrantisek.uherek@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.KMTI SvFstanislav.uncik@stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.ÚUaUP FA, Ved REKP REKlubica.vitkova@stuba.sk, vitkova@fa.stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír ZávodnýArch.kancelária