22. 10. 2020  14:08 Sergej
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - orgány pracoviska


Vedecká rada

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
podpredseda:prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
tajomníčka:
Erika Hubeková

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikácia
E-mail
Poznámka
OIaRP ÚIAM FCHPT, Ved REKP REK, ext UIAM MTFmonika.bakosova@stuba.sk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.UPIM MTFmilos.cambal@stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.UMAT MTFlubomir.caplovic@stuba.sk
ÚEF FEIdaniel.donoval@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
ÚAMAI SjF
stanislav.duris@stuba.sk
OIaRP ÚIAM FCHPT, Ved REKP REK, ext UIAM MTF
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
ÚFCHCHF FCHPT
ÚDTAaOP FAD
gregor@fa.stuba.sk, pavel.gregor@stuba.sk
ÚACHTM FCHPT, ext SjF
jan.hives@stuba.sk
KVHK SvF
ÚVaMVTS REKP REKhubekova@is.stuba.sk
ext SjF, ExtSubŽilinská univerzita v Žiline
ÚEAE FEI
frantisek.janicek@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.ExtSub
Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
KGDE SvF, Ved REKP REK
alojz.kopacik@stuba.sk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.UPAI FIITivan.kotuliak@stuba.sk, kotuliak@fiit.stuba.sk
ext UMAT MTF, ext SjF, ExtSub
ÚMMS SAV
Ing. Pavel Luka
ExtSub
ESET
Ing. Peter Matiašovský, PhD.ExtSub, ext SvFusarmat@savba.sk
ÚSTARCH SAV
Ing. Alexander MatušekExtSubZAP SR
UVPT MTF, Ved REKP REK, ext UIAM MTFoliver.moravcik@stuba.sk
Ing. Mária Omastová, DrSc.
ext FCHPT, ExtSub
ÚP SAV
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
ÚIM FEI
ÚD FADpaliatka@fa.stuba.sk, peter.paliatka@stuba.sk
ÚPI SjF
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
ÚCHEI FCHPT
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.KVHK SvF
ext FCHPT, ExtSubsajgalik@savba.sk
SAV
ext FEI
sevcovic@fmph.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave
ÚSETM SjFlubomir.soos@stuba.sk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
ÚEEA FAD
OEaRS ÚM OUP REK, ext UPIM MTF
ExtSub
Vysoké učení technické v Brne
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
ExtSub
Univerzita Komenského v Bratislave
KOPT UVTE MTF
peter.sugar@stuba.sk
prof. Ing. František Uherek, PhD.
ÚEF FEI, Ved REKP REK, ext UPIM MTF
frantisek.uherek@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
KMTI SvF, ext FAD
stanislav.uncik@stuba.sk
ÚESZ SjF, ext SvF
ÚUaUP FAD, Ved REKP REKlubica.vitkova@stuba.sk, vitkova@fa.stuba.sk
ÚM OUP REK
ÚABB FAD