15. 9. 2019  16:22 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - orgány pracoviska


Vedenie univerzity

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedenie univerzity.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPT, Ved REKP REK, ext UIAM MTFmonika.bakosova@stuba.sk
Ing. Dušan Faktor, PhD.ÚKK REKP REKfaktor@is.stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.OIaRP ÚIAM FCHPT, Ved REKP REK, ext UIAM MTFmiroslav.fikar@stuba.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver MoravčíkUVPT MTF, Ved REKP REK, ext UIAM MTFoliver.moravcik@stuba.sk
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.ÚPI SjFmarian.peciar@stuba.skpredseda akademického senátu
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.KVHK SvF, Ved REKP REKjan.szolgay@stuba.sk
prof. Ing. František Uherek, PhD.ÚEF FEI, Ved REKP REK, ext UPIM MTFfrantisek.uherek@stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.ÚUaUP FA, Ved REKP REKlubica.vitkova@stuba.sk, vitkova@fa.stuba.sk