30. 5. 2020  5:29 Ferdinand
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - orgány pracoviště


Vědecká rada (Strojnícka fakulta)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Vědecká rada (Strojnícka fakulta).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
místopředseda:
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
tajemník:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.ÚAMAI SjF, ext FEI, ext UIAM MTF
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
ÚSETM SjF, ext UVTE MTF
juraj.beniak@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
ÚAMAI SjF
stanislav.duris@stuba.sk
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.ÚPI SjFroman.fekete@stuba.sk
doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.štátny tajomník I., MH SR
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.ÚTM SjF, ext UMAT MTF, ext UVTE MTFernest.gondar@stuba.sk
ÚDTK SjFladislav.gulan@stuba.sk
prof. Ing. Ivo Hlavatý, PhD.
dekan, Fakulta strojní, VŠB v Ostrave
ÚSETM SjF, ext UIAM MTFvladimir.jerz@stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Katolický, PhD.
dekan, Fakulta strojní, VUT v Brne
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
člen Predsedníctva, SAV Bratislava
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
VÚZ z.z.p.o.
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.ÚAMM SjF, ext SvF
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.ÚAMAI SjF
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
ÚPI SjF
KOPT UVTE MTFjozef.peterka@stuba.sk
KTZB SvFpetrasd@is.stuba.sk
prof. Ing. Marián Polóni, CSc.ÚDTK SjF
ÚESZ SjF
ÚAMAI SjF, ext FCHPT, ext UIAM MTF
prof. Dr. Ing. Milan Sága
dekan, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.ÚTM SjF, ext UVTE MTF
ÚAMM SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM SjF
ÚESZ SjF, ext SvF
frantisek.urban@stuba.sk
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
ÚMF SjF
daniela.velichova@stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Zajac, PhD.
dekan, FVT TU Košice so sídlom v Prešove
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, MPH, PhD.
dekan, Strojnícka fakulta TU v Košiciach