19. 10. 2020  17:55 Kristián
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - orgány pracoviska


Vedecká rada (Strojnícka fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada (Strojnícka fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
podpredseda:
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
tajomník:
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
IdentifikáciaE-mail
Poznámka
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
ÚAMAI SjF, ext FEI, ext UIAM MTF
cyril.belavy@stuba.sk
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
ÚSETM SjF, ext UVTE MTF
ÚAMAI SjF
ÚPI SjF, ext FCHPT
doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
štátny tajomník I., MH SR
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.ÚTM SjF, ext UMAT MTF, ext UVTE MTFernest.gondar@stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
ÚDTK SjF
prof. Ing. Ivo Hlavatý, PhD.
dekan, Fakulta strojní, VŠB v Ostrave
ÚSETM SjF, ext UIAM MTF
doc. Ing. Jaroslav Katolický, PhD.
dekan, Fakulta strojní, VUT v Brne
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
člen Predsedníctva, SAV Bratislava
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
VÚZ z.z.p.o.
ÚAMM SjF, ext SvF
ÚAMAI SjFrudolf.palencar@stuba.sk
ÚPI SjFmarian.peciar@stuba.sk
KOPT UVTE MTF, ext SjF
KTZB SvFpetrasd@is.stuba.sk
ÚDTK SjF
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.ÚESZ SjFkarol.prikkel@stuba.sk
ÚAMAI SjF, ext FCHPT, ext UIAM MTF
prof. Dr. Ing. Milan Ságadekan, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
ÚTM SjF, ext UVTE MTF
pavol.sejc@stuba.sk
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
ÚAMM SjF [ukončené]
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
ÚSETM SjF
lubomir.soos@stuba.sk
ÚESZ SjF, ext SvF
ÚMF SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Zajac, PhD.dekan, FVT TU Košice so sídlom v Prešove
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, MPH, PhD.
dekan, Strojnícka fakulta TU v Košiciach