16. 10. 2019  1:46 Vladimíra
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - orgány pracoviska


Vedecká rada (Strojnícka fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada (Strojnícka fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
podpredseda:prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Ing. Štefan Boháček, PhD.predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.ÚDTK SjFmiroslav.bosansky@stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Dedik, DrSc.ext SjFladislav.dedik@stuba.sk
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, PhD.dekan, Fakulta strojní, VUT Brno, Česká republika
prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.ext SjFpavel.elesztos@stuba.sk
prof. Ing. Radim Farana, PhD.dekan, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.ÚTM SjF, ext UMAT MTF, ext UVTE MTFernest.gondar@stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.ÚDTK SjFladislav.gulan@stuba.sk
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.ÚSETM SjF, ext UPIM MTFedita.hekelova@stuba.sk
prof. Ing. František Hrdlička, PhD.dekan, Fakulta strojní, ČVUT Praha, Česká republika
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.ext UIAM MTFgabriel.hulko@stuba.sk
doc. Ing. Marián Králik, CSc.ÚSETM SjF, ext UIAM MTF, ext UPIM MTFmarian.kralik@stuba.sk
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.Sociálna poisťovňa
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.predseda, ÚNMS SR
prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.ÚESZ SjF [ukončené]vojtech.molnar@stuba.sk
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.ÚAMAI SjFrudolf.palencar@stuba.sk
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.ÚPI SjFmarian.peciar@stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.ÚESZ SjFkarol.prikkel@stuba.sk
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.ÚAMAI SjF, ext FCHPT, ext UIAM MTFboris.rohal-ilkiv@stuba.sk
doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.predseda predstavenstva , Matador Holding, a.s.
prof. Dr. Ing. Milan Ságadekan, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity
Dr. Ing. František Simančíkriaditeľ, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.ÚAMM SjF [ukončené] jan.sladek@stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.ÚAMM SjF [ukončené]ladislav.starek@stuba.sk
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.ÚAMM SjFpeter.solek@stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM SjFlubomir.soos@stuba.sk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.ÚTM SjF, ext UMAT MTF, ext UVTE MTFpavol.svec@stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. František Trebuňa, DrSc.dekan, SjF TU Košice
prof. Ing. František Urban, CSc.ÚESZ SjF, ext SvFfrantisek.urban@stuba.sk
prof. Ing. Michal Varchola, CSc.ext SjFmichal.varchola@stuba.sk
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.ÚMF SjFdaniela.velichova@stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.ÚDTK SjF [ukončené]miroslav.veres@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.majiteľ, EKOL spol. s r.o., Česká republika