14. 10. 2019  7:26 Boris
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - orgány pracoviska


Kolégium dekana (Strojnícka fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium dekana (Strojnícka fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Mgr. Lucia AbrhanováDek SjF [ukončené]lucia.abrhanova@stuba.skprizvaná
Mgr. Alena Cepková, PhD.ÚJŠ SjFalena.cepkova@stuba.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.ÚTM SjF, ext UMAT MTF, ext UVTE MTFernest.gondar@stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.ÚDTK SjFladislav.gulan@stuba.sk
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.ext SjF, ext UMAT MTFviliam.hrnciar@stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.ext UIAM MTFgabriel.hulko@stuba.sk
Ing. Kazimír ChmelaSjF D-STM [ukončené]kazimir.chmela@stuba.sk
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.ext SjFkarol.jelemensky@stuba.sk
Ing. Mário KirkaSjF I-AMAM [ukončené]mario.kirka@gmail.comprizvaný
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.ÚSETM SjF, ext UVTE MTFludovit.kollath@stuba.sk
doc. Ing. Marián Králik, CSc.ÚSETM SjF, ext UIAM MTF, ext UPIM MTFmarian.kralik@stuba.sk
Ing. Gabriela KuzmováDek SjFgabriela.kuzmova@stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.ÚESZ SjFkarol.prikkel@stuba.sk
Ing. Milan ReptaVIS SjF [ukončené]milan.repta@stuba.sk, repta@sjf.stuba.sk
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.ÚESZ SjFfrantisek.ridzon@stuba.sk
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.ÚAMAI SjF, ext FCHPT, ext UIAM MTFboris.rohal-ilkiv@stuba.skprizvaný
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.ÚSETM SjFingrid.souckova@stuba.skprizvaná
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.ÚAMM SjFpeter.solek@stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM SjFlubomir.soos@stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.ÚESZ SjF, ext SvFfrantisek.urban@stuba.sk
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.ÚMF SjFdaniela.velichova@stuba.sk