24. 10. 2020  1:55 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - orgány pracoviska


Kolégium dekana (Strojnícka fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium dekana (Strojnícka fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
ÚAMAI SjF, ext FEI, ext UIAM MTF
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.ÚSETM SjF, ext UVTE MTFjuraj.beniak@stuba.sk
Mgr. Alena Cepková, PhD.
ÚJŠ SjF
ÚAMAI SjF
Ing. Katarína Grandová
CI SjF
grandova@is.stuba.skprizvaná
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
ÚDTK SjF
Ing. Miroslav Horvát, PhD.
VIS SjF
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
ÚSETM SjF
peter.krizan@stuba.sk
ÚJŠ SjF
anna.kucharikova@stuba.sk
Ing. Gabriela Kuzmová
Dek SjF
gabriela.kuzmova@stuba.sk
SjF D-MT den [roč 1]a.majstrik@gmail.comzástupca študentov
Ing. Ivan Morávek, PhD.CI SjFivan.moravek@stuba.sk
ÚPI SjF
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.ÚESZ SjFkarol.prikkel@stuba.sk
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.ÚESZ SjF
ÚTM SjF
alexander.schrek@stuba.sk
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
ÚSETM SjF
ingrid.souckova@stuba.skprizvaná
ÚAMM SjF [ukončené]
ÚSETM SjF
ÚESZ SjF, ext SvF
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
ÚMF SjF
daniela.velichova@stuba.sk