Oct 20, 2020   1:59 p.m. Vendelín
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of department bodies


Faculty Management (Faculty of Mechanical Engineering)

The application shows the list of active members of the body Faculty Management (Faculty of Mechanical Engineering).

Current functions of members of the body:
chairperson:
secretary:

The following table shows all the active members of the body.

Body member
Identification
E-mail
Note
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.ÚSETM FME, ext UVTE MTFjuraj.beniak@stuba.skProdekan pre spoluprácu s priemyslom a propagáciu štúdia
ÚAMAI FMEstanislav.duris@stuba.sk
Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Dek FME
gabriela.kuzmova@stuba.sk
Tajomníčka
ÚESZ FMEProdekan pre personálne a sociálne veci a rozvoj fakulty
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
ÚSETM FME
lubomir.soos@stuba.skDekan
prof. Ing. František Urban, CSc.ÚESZ FME, ext FCEfrantisek.urban@stuba.sk
Prodekan pre pedagogiku