Oct 22, 2019   11:58 a.m. Sergej
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of department bodies


Faculty Management (Faculty of Mechanical Engineering)

The application shows the list of active members of the body Faculty Management (Faculty of Mechanical Engineering).

Current functions of members of the body:
chairperson:prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
deputy head:prof. Ing. František Urban, CSc.
secretary:Ing. Gabriela Kuzmová

The following table shows all the active members of the body.

Body memberIdentificationE-mailNote
Mgr. Lucia AbrhanováDek FME [terminated]lucia.abrhanova@stuba.skPrizvaná
Mgr. Veronika BlahováDek FMEveronika.blahova@stuba.skPrizvaná
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.ÚTM FME, ext UMAT MTF, ext UVTE MTFernest.gondar@stuba.skProdekan pre vedu, výskum a domáce projekty
Ing. Mário KirkaFME I-AMAM [finished]mario.kirka@gmail.comPrizvaný
doc. Ing. Marián Králik, CSc.ÚSETM FME, ext UIAM MTF, ext UPIM MTFmarian.kralik@stuba.skProdekan pre externé vzťahy a propagáciu
Ing. Gabriela KuzmováDek FMEgabriela.kuzmova@stuba.skTajomníčka
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.ÚESZ FMEkarol.prikkel@stuba.skProdekan pre personálne , sociálne veci a rozvoj fakulty
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.ÚAMAI FME, ext FCFT, ext UIAM MTFboris.rohal-ilkiv@stuba.skPrizvaný - predseda AS
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.ÚSETM FMEingrid.souckova@stuba.skFakultná odborová organizácia
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM FMElubomir.soos@stuba.skDekan
prof. Ing. František Urban, CSc.ÚESZ FME, ext FCEfrantisek.urban@stuba.skProdekan pre pedagogiku, štatutárny zástupca dekana