23. 10. 2020  11:53 Alojza
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - orgány pracoviska


Vedenie fakulty (Strojnícka fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedenie fakulty (Strojnícka fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
tajomníčka:Ing. Gabriela Kuzmová

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
ÚSETM SjF, ext UVTE MTFjuraj.beniak@stuba.skProdekan pre spoluprácu s priemyslom a propagáciu štúdia
ÚAMAI SjF
stanislav.duris@stuba.sk
Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Ing. Gabriela KuzmováDek SjFgabriela.kuzmova@stuba.sk
Tajomníčka
ÚESZ SjF
Prodekan pre personálne a sociálne veci a rozvoj fakulty
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
ÚSETM SjF
lubomir.soos@stuba.sk
Dekan
prof. Ing. František Urban, CSc.ÚESZ SjF, ext SvF
Prodekan pre pedagogiku