20. 10. 2019  6:28 Vendelín
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - orgány pracoviska


Vedenie fakulty (Strojnícka fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedenie fakulty (Strojnícka fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
podpredseda:prof. Ing. František Urban, CSc.
tajomníčka:Ing. Gabriela Kuzmová

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Mgr. Lucia AbrhanováDek SjF [ukončené]lucia.abrhanova@stuba.skPrizvaná
Mgr. Veronika BlahováDek SjFveronika.blahova@stuba.skPrizvaná
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.ÚTM SjF, ext UMAT MTF, ext UVTE MTFernest.gondar@stuba.skProdekan pre vedu, výskum a domáce projekty
Ing. Mário KirkaSjF I-AMAM [ukončené]mario.kirka@gmail.comPrizvaný
doc. Ing. Marián Králik, CSc.ÚSETM SjF, ext UIAM MTF, ext UPIM MTFmarian.kralik@stuba.skProdekan pre externé vzťahy a propagáciu
Ing. Gabriela KuzmováDek SjFgabriela.kuzmova@stuba.skTajomníčka
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.ÚESZ SjFkarol.prikkel@stuba.skProdekan pre personálne , sociálne veci a rozvoj fakulty
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.ÚAMAI SjF, ext FCHPT, ext UIAM MTFboris.rohal-ilkiv@stuba.skPrizvaný - predseda AS
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.ÚSETM SjFingrid.souckova@stuba.skFakultná odborová organizácia
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM SjFlubomir.soos@stuba.skDekan
prof. Ing. František Urban, CSc.ÚESZ SjF, ext SvFfrantisek.urban@stuba.skProdekan pre pedagogiku, štatutárny zástupca dekana