7. 7. 2020  4:57 Oliver
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - orgány pracoviska


Akademický senát (Fakulta elektrotechniky a informatiky)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát (Fakulta elektrotechniky a informatiky).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
ÚEAE FEI
PhDr. Jarmila Belasová
IKAL FEI
ÚAM FEI
Ing. Anton Cvik
FEI I-RK [ukončené]
Ing. Ján Halgoš, PhD.
ÚE FEI
FEI I-AE den [sem 2, roč 1]
ÚJFI FEI
Bc. Benedikt HögerFEI B-API-MSUS [ukončené]benedikthoger@gmail.com
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
ÚEF FEI
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.ÚRK FEI, ext UIAM MTFpeter.hubinsky@stuba.sk
ÚE FEI
ÚIM FEI
xjokay@is.stuba.sk
OTV TIŠ_ FEI, ext FIIT
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.ÚMIKT FEI
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.ÚRK FEI, ext FIITjarmila.pavlovicova@stuba.sk
Ing. Peter Poljovka, PhD.
ÚEAE FEI
peter.poljovka@stuba.sk
Ing. Martin Rakús, PhD.
ÚMIKT FEI
martin.rakus@stuba.sk
Matej Repka
FEI B-RK den [sem 6, roč 3]
matejrepka@gmail.com
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
ÚAM FEI, ext UIAM MTF
FEI B-ENE [ukončené]
Ing. Ján ŠubjakFEI D-EF den [roč 2]
Tomáš Tomčo
FEI B-API-MSUS den [sem 10, roč 3]
tomastomco@inframe.sk
ÚJFI FEIjan.vajda@stuba.sk
ÚIM FEI, PRVVVČ Dek FEI
Bc. Zuzana ZáňováFEI B-AM [ukončené]zuzana.zanova@icloud.com
Martin Zavacký
FEI B-RK den [sem 8, roč 3]
martinzavackyfeistu@gmail.com
doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
ÚEF FEI