Apr 4, 2020   2:27 p.m. Izidor
Academic information system

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology - list of department bodies


Faculty Management (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology)

The application shows the list of active members of the body Faculty Management (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology).

The following table shows all the active members of the body.

Body memberIdentificationE-mailNote
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.IPAEE FEEITzaneta.eleschova@stuba.skprodekanka pre bakalárske štúdium
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.IRC FEEIT, ext UIAM MTFpeter.hubinsky@stuba.skpredseda Akademického senátu FEI STU
Mgr. Peter Miklovič, PhD.SOFS Dek FEEIT, OTV STI FEEIT, ext FIITpeter.miklovic@stuba.sktajomník fakulty
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.IRC FEEITeva.miklovicova@stuba.skprodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium
prof. Dr. Ing. Miloš OravecICSM FEEITmilos.oravec@stuba.skdekan
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.IEP FEEIT, ext FIITviera.stopjakova@stuba.skštatutárna zástupkyňa dekana, prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje
Ing. Peter Telek, PhD.IEP FEEITxtelek@is.stuba.skprodekan pre rozvoj
Ing. Radoslav Vargic, PhD.IMICT FEEITradoslav.vargic@stuba.skprodekan pre informatizáciu a zahraničné vzťahy