7. 7. 2020  4:34 Oliver
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - orgány pracoviska


Vedecká rada (Fakulta elektrotechniky a informatiky)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada (Fakulta elektrotechniky a informatiky).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
podpredsedníčka:prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
tajomníčka:Ing. Tatiana Fodreková

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mail
Poznámka
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
ÚJFI FEI
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
ÚEAE FEI
ExtSub
bielik@fiit.stuba.sk, maria.bielikova@stuba.sk
ÚE FEI
ÚJFI FEI
UPAI FIIT
ext FEI, ext FIITmilan.dado@uniza.sk
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
ÚEF FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
ÚIM FEI
martin.drozda@stuba.sk
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
ÚRK FEI
frantisek.duchon@stuba.sk
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.ext FIIT, ext FEI, ext FEIigor.farkas@fmph.uniba.sk
doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
ext FEI
Ing. Tatiana FodrekováSD Dek FEItatiana.fodrekova@stuba.sk
ÚE FEI
doc. Ing. Ivan Hejda, PhD.ext FEIqhejda@is.stuba.sk
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.ÚRK FEI, ext UIAM MTF
prof. Ing. František Janíček, PhD.ÚEAE FEIfrantisek.janicek@stuba.sk
ÚIM FEI
gabriel.juhas@stuba.sk
ÚAM FEI, ext SjF, ext UIAM MTF, ext SvF
vladimir.kutis@stuba.sk
ÚIM FEI, ext FIIT
lubomir.marko@stuba.sk
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
ext FEI [ukončené]
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
ÚJFI FEI, ext UMAT MTF
vladimir.necas@stuba.sk
ext FEI
ext FEI
prof. Dr. Ing. Miloš OravecÚIM FEI
ÚRK FEI, ext FIIT
jarmila.pavlovicova@stuba.sk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
KOPT UVTE MTF, ext SjF
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.ÚAM FEI, ext UIAM MTF
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
ÚMIKT FEI, ext FIIT
gregor.rozinaj@stuba.sk
ÚEF FEI, ext FIITviera.stopjakova@stuba.sk
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
ext FEI
daniel.sevcovic@fmph.uniba.sk
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
ext FEI
qspanik@is.stuba.sk
prof. Ing. František Uherek, PhD.
ÚEF FEI, Ved REKP REK, ext UPIM MTF
frantisek.uherek@stuba.sk
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
ext FIIT, ext FEI
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
ÚIM FEI
pavol.zajac@stuba.sk