22. 10. 2019  10:56 Sergej
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - orgány pracoviska


Kolégium dekana (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium dekana (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
prof. Ing. Karol Balog, PhD.KBI UIBE MTF, ext FEIkarol.balog@stuba.sk
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.KTKP UVTE MTFjozef.bilik@stuba.sk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.UPIM MTFmilos.cambal@stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.UMAT MTFlubomir.caplovic@stuba.sk
doc. Ing. Roman Čička, PhD.UMAT MTFroman.cicka@stuba.sk
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.KEI UIBE MTFkristina.gerulova@stuba.sk
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.PJHV MTF, ext UPIM MTFgabriela.chmelikova@stuba.sk, gabriela.walekova@stuba.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver MoravčíkUVPT MTF, Ved REKP REK, ext UIAM MTFoliver.moravcik@stuba.sk
doc. Ing. Milan Naď, CSc.UIAM MTFmilan.nad@stuba.sk
Bc. Marián PavlíkMTF I-VTVM den [sem 1, roč 1]marianpavlik1@gmail.com
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.ext UPIM MTFsablik@post.sk
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTFmaximilian.stremy@stuba.sk
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.KOPT UVTE MTFpeter.sugar@stuba.sk
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.UIAM MTFpavol.tanuska@stuba.sk
Ing. Alica TibenskáTAJ MTFalica.tibenska@stuba.sk
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.KVZS UVTE MTFstefan.vaclav@stuba.sk
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.UIAM MTFpavel.vazan@stuba.sk