14. 10. 2019  2:45 Boris
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - orgány pracoviska


Vedecká rada (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
podpredseda:prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
tajomníčka:PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
prof. Ing. Karol Balog, PhD.KBI UIBE MTF, ext FEIkarol.balog@stuba.sk
Ing. Miroslav Božik, PhD.ext UIAM MTFqbozikm@is.stuba.sk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.UPIM MTFmilos.cambal@stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.UMAT MTFlubomir.caplovic@stuba.sk
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.KZPM UVTE MTFalexander.caus@stuba.sk, alexander.chaus@stuba.sk
doc. Ing. Roman Čička, PhD.UMAT MTFroman.cicka@stuba.sk
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.UVPT MTFmariana.derzsi@stuba.sk
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.UMAT MTFmaria.domankova@stuba.sk
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.KEI UIBE MTFkristina.gerulova@stuba.sk
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.ext UVTE MTF [ukončené]61212@is.stuba.sk
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.UPIM MTFjaroslav.holecek@stuba.sk
doc. Dr. Ing. Břetislav Janovskýext UIBE MTF [ukončené]84184@is.stuba.sk
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.KZSM UVTE MTFroman.kolenak@stuba.sk
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.ext UPIM MTFqlopatka@is.stuba.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver MoravčíkUVPT MTF, Ved REKP REK, ext UIAM MTFoliver.moravcik@stuba.sk
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.OPOM MTFkvetoslava.resetova@stuba.sk
prof. Dr. Ing. Milan Ságaext UVSM MTFqsaga@is.stuba.sk
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.UPIM MTFpeter.sakal@stuba.sk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.UIBE MTFmaros.soldan@stuba.sk
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTFmaximilian.stremy@stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM SjFlubomir.soos@stuba.sk
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.KOPT UVTE MTFpeter.sugar@stuba.sk
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.UIAM MTFpavol.tanuska@stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.ext MTFqtrebunaf@is.stuba.sk
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.ext UMAT MTFmiroslav.urban@stuba.sk
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.UIAM MTFpavel.vazan@stuba.sk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.KSMM UVTE MTF, ext UIAM MTFkarol.velisek@stuba.sk
Mgr. Martin Venhart, PhD.ext FEI [ukončené]71333@is.stuba.sk