Feb 19, 2020   8:21 p.m. Vlasta
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of department bodies


Dean's College (Faculty of Informatics and Information Technologies)

The application shows the list of active members of the body Dean's College (Faculty of Informatics and Information Technologies).

The following table shows all the active members of the body.

Body memberIdentificationE-mailNote
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.UPAI FIITcicak@fiit.stuba.sk, cicak@is.stuba.sk, pavel.cicak@stuba.skinovácia a prax, riad. Centra ďalšieho vzdelávania
Mgr. Lucia FalbováCILS FIITfalbova@fiit.stuba.skvedúca Slovenskej informatickej knižnice
RNDr. Marta GnipováCCCS FIIT, ext IISE FIITgnipova@fiit.stuba.sk, gnipova@is.stuba.sk, marta.gnipova@stuba.skpredsedníčka zamestnaneckej rady
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.UPAI FIITjelemenska@is.stuba.sk, katarina.jelemenska@stuba.skštúdium, zahraničie a mobility, riaditeľka ÚPAI
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.UPAI FIITivan.kotuliak@stuba.sk, kotuliak@fiit.stuba.skdekan FIIT STU
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.CCCS FIIT, UPAI FIITkrajcovict@is.stuba.sk, tibor.krajcovic@stuba.skvedúci CVKS
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.IISE FIITlacko@fiit.stuba.sk, lackop@is.stuba.skriaditeľ ÚISI
Ing. Ľubica PalatinusováDO FIITlubica.palatinusova@stuba.sk, palatinusova@fiit.stuba.sktajomníčka FIIT STU
Dr. Ing. Michal RiesUPAI FIITriesm@is.stuba.skstrategické projekty a rozvoj
Ing. Lukáš Šoltés, PhD.UPAI FIIT, ext FMElukas.soltes@stuba.skštúdium a starostlivosť o študentov
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.IISE FIITvranic@stuba.skveda a výskum