9. 12. 2019  0:15 Izabela
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Strojnícka fakulta)
Vedecká rada (Strojnícka fakulta)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Strojnícka fakulta)
Vedenie fakulty (Strojnícka fakulta)

Druh orgánu: komisia

OrgánZoznam členov
Rozvrhová komisia dekana (Strojnícka fakulta)