21. 1. 2020  10:36 Vincent
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - orgány pracoviště


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

OrgánSeznam členů
Akademický senát (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)
Vědecká rada (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)

Druh orgánu: další

OrgánSeznam členů
Kolegium děkana (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)
Vedení fakulty (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)