19. 10. 2019  15:31 Kristián
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)
Vedecká rada (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)
Vedenie fakulty (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)