24. 1. 2020  9:48 Timotej
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Fakulta informatiky a informačných technológií)
Disciplinárna komisia (Fakulta informatiky a informačných technológií)
Vedecká rada (Fakulta informatiky a informačných technológií)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta informatiky a informačných technológií)