7. 6. 2020  12:26 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Strojnícka fakulta)
Vedecká rada (Strojnícka fakulta)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Strojnícka fakulta)
Vedenie fakulty (Strojnícka fakulta)

Druh orgánu: komisia

Orgán
Zoznam členov
Rozvrhová komisia dekana (Strojnícka fakulta)