6. 6. 2020  4:44 Norbert
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
Vedecká rada (Fakulta elektrotechniky a informatiky)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
Vedenie fakulty (Fakulta elektrotechniky a informatiky)