22. 10. 2020  14:49 Sergej
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Strojnícka fakulta)
Vedecká rada (Strojnícka fakulta)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Strojnícka fakulta)
Vedenie fakulty (Strojnícka fakulta)

Druh orgánu: komisia

Orgán
Zoznam členov
Rozvrhová komisia dekana (Strojnícka fakulta)


Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

Orgán
Zoznam členov
Programová komisia študijného programu (D-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov)
Programová komisia študijného programu (D-APLM aplikovaná mechanika)
Programová komisia študijného programu (D-APLME aplikovaná mechanika)
Programová komisia študijného programu (D-APLMExA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-APLMxA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-DSZ dopravné stroje a zariadenia)
Programová komisia študijného programu (D-ESZ energetické stroje a zariadenia)
Programová komisia študijného programu (D-MET metrológia)
Programová komisia študijného programu (D-METxA metrológia (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-MT metrológia)
Programová komisia študijného programu (D-MTxA metrológia (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-PT procesná technika)
Programová komisia študijného programu (D-PTECH procesná technika)
Programová komisia študijného programu (D-STAM strojárske technológie a materiály)
Programová komisia študijného programu (D-STM strojárske technológie a materiály)
Programová komisia študijného programu (D-VSAZ výrobné stroje a zariadenia)
Programová komisia študijného programu (D-VSAZxA výrobné stroje a zariadenia (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-VSZ výrobné stroje a zariadenia)