22. 10. 2020  15:08 Sergej
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát
Správna rada
Vedecká rada

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium rektora
Vedenie univerzity

Tip Hľadáte ďalšie orgány?