18. 11. 2019  2:21 Eugen
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Študentský parlament (Ústav manažmentu STU)