18. 7. 2019  10:48 Kamila
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Stavebná fakulta)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Stavebná fakulta)
Vedenie fakulty (Stavebná fakulta)