29. 10. 2020  3:50 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Stavebná fakulta)
Disciplinárna komisia (Stavebná fakulta)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Stavebná fakulta)
Vedenie fakulty (Stavebná fakulta)


Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

Orgán
Zoznam členov
Programová komisia študijného programu (D-APLME4 aplikovaná mechanika)
Programová komisia študijného programu (D-APME4xA aplikovaná mechanika)
Programová komisia študijného programu (D-TKeIS4 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb)
Programová komisia študijného programu (D-TKeIS4xA teória a konštrukcie inžinierskych stavieb)
Programová komisia študijného programu (D-TKPS4 teória a konštrukcie pozemných stavieb)
Programová komisia študijného programu (D-TKPS4xA teória a konštrukcie pozemných stavieb)
Programová komisia študijného programu (D-TS4 technológia stavieb)
Programová komisia študijného programu (D-TS4xA technológia stavieb)
Programová komisia študijného programu (D-TTPB4 teória a technika prostredia budov)
Programová komisia študijného programu (D-TTPB4xA teória a technika prostredia budov)
Programová komisia študijného programu (D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo)
Programová komisia študijného programu (D-VHI4xA Water Resources Engineering)