30. 9. 2020  17:27 Jarolím
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
Vedecká rada (Fakulta elektrotechniky a informatiky)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
Vedenie fakulty (Fakulta elektrotechniky a informatiky)


Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

Orgán
Zoznam členov
Programová komisia študijného programu (D-AI aplikovaná informatika)
Programová komisia študijného programu (D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-API Aplikovaná informatika)
Programová komisia študijného programu (D-ATMM Automatizácia a riadenie)
Programová komisia študijného programu (D-EE Elektroenergetika)
Programová komisia študijného programu (D-EF elektronika a fotonika)
Programová komisia študijného programu (D-EFxA elektronika a fotonika (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-ENE elektroenergetika)
Programová komisia študijného programu (D-ENExA elektroenergetika (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-FYZ fyzikálne inžinierstvo)
Programová komisia študijného programu (D-FYZxA fyzikálne inžinierstvo (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-JE jadrová energetika)
Programová komisia študijného programu (D-JExA jadrová energetika (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-KYB Kybernetika)
Programová komisia študijného programu (D-ME Mikroelektronika)
Programová komisia študijného programu (D-MS mechatronické systémy)
Programová komisia študijného programu (D-MSxA mechatronické systémy (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-MT meracia technika)
Programová komisia študijného programu (D-MTxA meracia technika (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-NUKF Jadrová energetika)
Programová komisia študijného programu (D-RK robotika a kybernetika)
Programová komisia študijného programu (D-RKxA robotika a kybernetika (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-TE teoretická elektrotechnika)
Programová komisia študijného programu (D-TExA teoretická elektrotechnika (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-TL telekomunikácie)
Programová komisia študijného programu (D-TLK Telekomunikácie)
Programová komisia študijného programu (D-TLxA telekomunikácie (v anglickom jazyku))