29. 10. 2020  15:14 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)
Vedecká rada (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)
Vedenie fakulty (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)


Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

OrgánZoznam členov
Programová komisia študijného programu (D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov)
Programová komisia študijného programu (D-AAIPxA automatizácia a informatizácia procesov (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-AIP automatizácia a informatizácia procesov)
Programová komisia študijného programu (D-MASP modelovanie a simulácia procesov)
Programová komisia študijného programu (D-MASPxA modelovanie a simulácia procesov)
Programová komisia študijného programu (D-PMA priemyselné manažérstvo)
Programová komisia študijného programu (D-PMAN priemyselné manažérstvo)
Programová komisia študijného programu (D-PMANxA priemyselné manažérstvo (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn)
Programová komisia študijného programu (D-PMMDxA progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku)
Programová komisia študijného programu (D-PPPPxA personálna práca v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-STAM strojárske technológie a materiály)
Programová komisia študijného programu (D-VZAS výrobné zariadenia a systémy)
Programová komisia študijného programu (D-VZASxA výrobné zariadenia a systémy (v anglickom jazyku))