29. 10. 2020  2:31 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta informatiky a informačných technológií)


Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

Orgán
Zoznam členov
Programová komisia študijného programu (D-AI aplikovaná informatika)
Programová komisia študijného programu (D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-AI4 aplikovaná informatika)
Programová komisia študijného programu (D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku))
Programová komisia študijného programu (D-IIS inteligentné informačné systémy)
Programová komisia študijného programu (D-IISxA inteligentné informačné systémy (v anglickom jazyku))