19. 9. 2019  6:08 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát
Vedecká rada

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium rektora
Vedenie univerzity

Tip Hľadáte ďalšie orgány?