22. 10. 2020  15:08 Sergej
Akademický informačný systém

Orgány


Nasledujúce tabuľky obsahujú prehľad pracovísk a študijných programov, ku ktorým sú menované univerzitné orgány. Kliknutím na odkaz v stĺpci "Orgány" sa dostanete na zoznam orgánov príslušného pracoviska alebo študijného programu vyučovaného na pracovisku (fakulte).

PracoviskoOrgány
pracovísk
Orgány
štud. prog.
Orgány
štud. odborov
Slovenská technická univerzita v Bratislave (celouniverzitné orgány)
 
Fakulta architektúry a dizajnu 
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Fakulta informatiky a informačných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
 
Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU
 
 
Stavebná fakulta
 
Strojnícka fakulta