19. 9. 2019  6:50 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Orgány


Nasledujúce tabuľky obsahujú prehľad pracovísk a študijných programov, ku ktorým sú menované univerzitné orgány. Kliknutím na odkaz v stĺpci "Orgány" sa dostanete na zoznam orgánov príslušného pracoviska alebo študijného programu vyučovaného na pracovisku (fakulte).

PracoviskoOrgány
pracovísk
Orgány
štud. odborov
Slovenská technická univerzita v Bratislave (celouniverzitné orgány)
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Fakulta informatiky a informačných technológií 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 
Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU 
Stavebná fakulta 
Strojnícka fakulta