21. 3. 2019  0:14 Blahoslav
Akademický informační systém

Harmonogram akademického roku


Právě pracujete s fakultou: Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Období LS 2017/2018 - ÚM

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

Zobrazit harmonogram aktuálního období (LS 2018/2019 - ÚM).
 
   1. 9. 2017 00:00 - 31. 10. 2017 23:59  Nominace přijíždějících studentů
12. 2. 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. 4. 2018 00:00 - 31. 5. 2018 23:59  Nominace přijíždějících studentů (ZS 2018/2019)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    13. 6. 2018 08:00 - 31. 8. 2018 00:00  Výsledky přijímacích zkoušek (ZS 2018/2019)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 9. 2018  
   30. 9. 2018 23:59 Uzávěrka zkušebních zpráv