26. 8. 2019  3:09 Samuel
Akademický informačný systém

Harmonogram akademického roka


Práve pracujete s fakultou: Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Obdobie ZS 2018/2019 - ÚM

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

Zobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (LS 2018/2019 - ÚM).
 
   01. 01. 2018 00:00 - 31. 07. 2018 23:59  E-prihlášky
   01. 01. 2018 - 31. 08. 2018   Prezeranie e-prihlášok
   01. 04. 2018 00:00 - 31. 05. 2018 23:59  Nominácia prichádzajúcich študentov
   13. 06. 2018 08:00 - 31. 08. 2018 00:00  Výsledky prijímacích skúšok
01. 09. 2018     01. 09. 2018 00:00 - 31. 10. 2018 23:59  Nominácia prichádzajúcich študentov (LS 2018/2019)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    30. 09. 2018 23:59 Uzávierka skúšobných správ (ZS 2017/2018)
Uzávierka skúšobných správ (LS 2017/2018)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    01. 01. 2019 00:00 - 31. 07. 2019 23:59  E-prihlášky (ZS 2019/2020)
   01. 01. 2019 00:00 - 31. 08. 2019 23:59  Prezeranie e-prihlášok (ZS 2019/2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 02. 2019