18. 10. 2019  6:14 Lukáš
Akademický informačný systém

Harmonogram akademického roka


Práve pracujete s fakultou: Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Obdobie 2018/2019 - doktorandské štúdiá - ÚM

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

Zobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (2019/2020 - doktorandské štúdiá - ÚM).
 
   15. 01. 2018 - 31. 08. 2018   Prezeranie e-prihlášok
   01. 04. 2018 00:00 - 31. 05. 2018 23:59  Nominácia prichádzajúcich študentov
   01. 04. 2018 - 31. 08. 2018   Prezeranie e-prihlášok
   01. 04. 2018 - 31. 08. 2018   E-prihlášky
   29. 06. 2018 - 31. 08. 2018   Výsledky prijímacích skúšok
01. 09. 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
    30. 09. 2018 23:59 Uzávierka skúšobných správ (2017/2018 - doktorandské štúdiá)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    01. 04. 2019 - 31. 08. 2019  E-prihlášky (2019/2020 - doktorandské štúdiá)
   01. 04. 2019 - 31. 08. 2019  Prezeranie e-prihlášok (2019/2020 - doktorandské štúdiá)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    29. 04. 2019 00:00 - 31. 05. 2019 23:59  Podávanie žiadosti o študentský domov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    10. 07. 2019 - 31. 08. 2019  Výsledky prijímacích skúšok (2019/2020 - doktorandské štúdiá)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 09. 2019