21. 10. 2019  16:56 Uršuľa
Akademický informační systém

Harmonogram akademického roku


Právě pracujete s fakultou: Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Období ZS 2019/2020 - ÚM

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

 
   1. 1. 2019 00:00 - 31. 7. 2019 23:59  E-přihlášky
   1. 1. 2019 00:00 - 31. 8. 2019 23:59  Prohlížení e-přihlášek
   1. 4. 2019 00:00 - 31. 5. 2019 23:59  Nominace přijíždějících studentů
   29. 4. 2019 00:00 - 31. 5. 2019 23:59  Podávání žádostí o koleje
   28. 6. 2019 - 31. 8. 2019   Sběr návratek
   8. 7. 2019 - 31. 8. 2019   Výsledky přijímacích zkoušek
1. 9. 2019     1. 9. 2019 00:00 - 31. 10. 2019 23:59  Nominace přijíždějících studentů (LS 2019/2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 10. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 2. 2020