20. 11. 2019  18:33 Félix
Akademický informačný systém

Harmonogram akademického roka


Práve pracujete s fakultou: Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Obdobie ZS 2019/2020 - ÚM

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

 
   01. 01. 2019 00:00 - 31. 07. 2019 23:59  E-prihlášky
   01. 01. 2019 00:00 - 31. 08. 2019 23:59  Prezeranie e-prihlášok
   01. 04. 2019 00:00 - 31. 05. 2019 23:59  Nominácia prichádzajúcich študentov
   29. 04. 2019 00:00 - 31. 05. 2019 23:59  Podávanie žiadosti o študentský domov
   28. 06. 2019 - 31. 08. 2019   Zber návratiek
   08. 07. 2019 - 31. 08. 2019   Výsledky prijímacích skúšok
01. 09. 2019     01. 09. 2019 00:00 - 31. 10. 2019 23:59  Nominácia prichádzajúcich študentov (LS 2019/2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 11. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 02. 2020