20. 9. 2019  7:23 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Harmonogram akademického roku


Právě pracujete s fakultou: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Období ZS 2018/2019 - MTF

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

Zobrazit harmonogram aktuálního období (ZS 2019/2020 - MTF).
 
   22. 1. 2018 00:00 - 31. 5. 2018 23:59  E-přihlášky
   22. 1. 2018 00:00 - 11. 10. 2018 23:59  Prohlížení e-přihlášek
   1. 4. 2018 00:00 - 31. 5. 2018 23:59  Nominace přijíždějících studentů
   16. 7. 2018 00:00 - 5. 8. 2018 23:59  Změny v zápisech
   16. 7. 2018 00:00 - 5. 8. 2018 23:59  Zápis
1. 9. 2018     1. 9. 2018 00:00 - 31. 10. 2018 23:59  Nominace přijíždějících studentů (LS 2018/2019)
 
 
    7. 9. 2018 23:59 Promócie študentov bakalárskeho štúdia (LS 2017/2018)
 
 
 
    17. 9. 2018 00:00 - 15. 12. 2018 23:59  Výuková část
 
 
 
 
 
 
 
 
    11. 10. 2018 23:59 Uzávěrka zkušebních zpráv (ZS 2017/2018)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. 12. 2018 00:00 - 7. 4. 2019 23:59  E-přihlášky (ZS 2019/2020)
   1. 12. 2018 00:00 - 30. 10. 2019 23:59  Prohlížení e-přihlášek (ZS 2019/2020)
 
 
 
 
 
    17. 12. 2018 00:00 - 2. 2. 2019 23:59  zkouškové období
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 2. 2019  
   3. 7. 2019 23:59 Uzávěrka zkušebních zpráv