17. 10. 2019  15:56 Hedviga
Akademický informační systém

Harmonogram akademického roku


Právě pracujete s fakultou: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Období 2018/2019 - doktorandská studia - MTF

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

Zobrazit harmonogram aktuálního období (2019/2020 - doktorandská studia - MTF).
 
   1. 1. 2018 00:00 - 31. 5. 2018 23:59  E-přihlášky
   1. 2. 2018 00:00 - 28. 1. 2019 23:59  Prohlížení e-přihlášek
   1. 4. 2018 00:00 - 31. 5. 2018 23:59  Nominace přijíždějících studentů
1. 9. 2018     1. 9. 2018 00:00 - 31. 5. 2019 23:59  Odovzdanie dizertačnej práce
   1. 9. 2018 00:00 - 31. 8. 2019 23:59  Podávání přihlášek ke státní zkoušce
   1. 9. 2018 00:00 - 31. 8. 2019 23:59  Obhajoba dizertačnej práce
 
 
 
 
 
    17. 9. 2018 00:00 - 31. 8. 2019 23:59  Výuková část
 
 
 
 
    30. 9. 2018 23:59 Uzávěrka zkušebních zpráv (2017/2018 - doktorandská studia)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    22. 1. 2019 00:00 - 28. 1. 2019 23:59  Zápis
   22. 1. 2019 00:00 - 28. 1. 2019 23:59  Změny v zápisech
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    18. 2. 2019 00:00 - 31. 5. 2019 23:59  E-přihlášky (2019/2020 - doktorandská studia)
   18. 2. 2019 00:00 - 31. 1. 2020 23:59  Prohlížení e-přihlášek (2019/2020 - doktorandská studia)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. 4. 2019 00:00 - 31. 5. 2019 23:59  Nominace přijíždějících studentů (2019/2020 - doktorandská studia)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    29. 4. 2019 00:00 - 31. 5. 2019 23:59  Podávání žádostí o koleje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    31. 5. 2019 12:00 Uzávěrka vypisování témat závěrečných prací
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    26. 6. 2019 00:00 - 30. 9. 2019 23:59  Sběr návratek (2019/2020 - doktorandská studia)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 9. 2019     31. 8. 2019 Uzávěrka zadávání hodnocení