25. 1. 2020  12:40 Gejza
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Monsberger – FEI B-PI den [sem 7, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Monsberger
Študijný program:Priemyselná informatika
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:FEI-5402-12015
ID študenta:12015
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
  
Názov práce:Akčný člen s jednosmerným motorom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:100
  
Dátum zadania:05. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Peter Monsberger
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
vedúci pracoviska