Feb 24, 2020   1:44 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Filip Noge, PhD. – FEEIT D-ATMM den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automobilovej mechatroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Filip Noge
Študijný program:Automatizácia a riadenie
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-10824-51413
ID študenta:51413
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  
Názov práce:Metódy prediktívneho riadenia na čipe
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:24. 08. 2012
  
Dátum odovzdania:24. 08. 2015Ing. Filip Noge
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
garant študijného programu