Jan 25, 2020   11:35 p.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – doc. akad. mal. Danica Stojkovičová – FCFT D-TPOLMI ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:doc. akad. mal. Danica Stojkovičová
Študijný program:technológia polymérnych materiálov
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-10885-57616
ID študenta:57616
Vedúci práce:doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
  
Názov práce:Štúdium starnutia, spôsobov a mechanizmov degradácie polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:27. 08. 2012
  
Dátum odovzdania:27. 08. 2017doc. akad. mal. Danica Stojkovičová
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
garant študijného programu