6. 4. 2020  14:51 Irena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Adam Miškovčík – SvF I-IKD-NKI pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Adam Miškovčík
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13406-67098
ID študenta:67098
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
  
Názov práce:Estakáda so spriahnutou nosnou konštrukciou budovaná technológiou vysúvania
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou bude navrhnúť nosnú konštrukciu dialničnej estakády so spriahnutou (oceľo-betónovou) konštrukciou. Jedná sa o spojitý most, ktorý bude budovaný vysúvaním. Mostovkovú dosku je potrebné navrhnúť v dvoch alternatívach, ako: a) železo-betónovú zostrojenú s betónovacími vozíkmi, b) čiastočne prefabrikovanú s monolitickou ž-b. doskou.
Návrh má obsahovať 3 variantné riešenia s nasledujúcim obsahom:
- prehľadný výkres
- predbežný statický výpočet
- technická správa
- výkaz materiálu.
Vybraný variant bude obsahovať podrobný statický výpočet a výkres významných detailov oceľovej konštrukcie mosta.
  
Literatúra:
  1. Odborné články v domácich a zahraničných časopisoch a zbormíkoch
  2. Platné normy pre navrhovanie mostných konštrukcií STN EN
  3. Základná lieratúra o oceľových mostoch
  
Dátum zadania:11. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2014Ing. Adam Miškovčík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu