27. 1. 2020  15:42 Bohuš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Vladimír Karel – FEI I-ROB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Vladimír Karel
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-64825
ID študenta:64825
Vedúci práce:Ing. Jana Paulusová, PhD.
Konzultant:Dipl. Ing. Jozef Zita
  
Názov práce:Navigácia robotického ramena kamerovým systémom v trojrozmernom priestore
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Návrh robotizovaného pracoviska, ktoré bude vyhľadávať pomocou kamerového stereo páru predmety v pracovnom priestore robota a uchopovať ich chápadlom pripevneným na prírube robota.

Úlohy:
1. Návrh metódy na kalibráciu robota KUKA KR 5 a jej otestovanie na reálnom systéme.
2. Vytvorenie koncovej aplikácie na vyhľadávanie predmetov kamerovým stereo párom a ich následné uchopovanie pomocou chápadla pripevneného na prírube robota.
3. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a spracovanie technickej dokumentácie.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014Ing. Vladimír Karel
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska