4. 7. 2020  1:12 Prokop
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Kristína Hirjáková – FCHPT B-VYKOZ pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie potravinárskej technológie
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Kristína Hirjáková
Študijný program:
výživa, kozmetika a ochrana zdravia
Študijný odbor:5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-13046-61425
ID študenta:61425
Vedúci práce:
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Konzultant:
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava FCHPT STU
 
 
Názov práce:
Modifikované škroby a ich priemyselné využitie
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Charakteristika modifikovaných škrobov, ich chemické a fyzikálne vlastnosti, suroviny na získavanie škrobu, technológia výroby modifikovaných škrobov a ich priemyselné využitie
 
 
Literatúra:
  1. Gutierrez, T. J., Tapia, M. S., Peréz, E., Famá, L.: Structural and mechanical properties of edible films made from native and modified cush-cush yam and cassava starch. Food Hydrocolloids, vol. 45, 2015, no. 3, p. 211-217.
  2. Kodet, J., Babor, K.: Modifikované škroby, dextriny a lepidla. 1 vyd., SNTL Praha, 1991, 328 s., ISBN 80-03-00554-X.
 
 
Dátum zadania:16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
24. 05. 2015Ing. Kristína Hirjáková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
garantka študijného programu