May 29, 2020   6:26 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Kristína Hirjáková – FCFT B-NCHP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie potravinárskej technológie
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Kristína Hirjáková
Študijný program:
výživa, kozmetika a ochrana zdravia
Študijný odbor:5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-13046-61425
ID študenta:
61425
Vedúci práce:
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Konzultant:
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava FCHPT STU
  
Názov práce:Modifikované škroby a ich priemyselné využitie
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Charakteristika modifikovaných škrobov, ich chemické a fyzikálne vlastnosti, suroviny na získavanie škrobu, technológia výroby modifikovaných škrobov a ich priemyselné využitie
 
 
Literatúra:
  1. Gutierrez, T. J., Tapia, M. S., Peréz, E., Famá, L.: Structural and mechanical properties of edible films made from native and modified cush-cush yam and cassava starch. Food Hydrocolloids, vol. 45, 2015, no. 3, p. 211-217.
  2. Kodet, J., Babor, K.: Modifikované škroby, dextriny a lepidla. 1 vyd., SNTL Praha, 1991, 328 s., ISBN 80-03-00554-X.
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
24. 05. 2015Ing. Kristína Hirjáková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
garantka študijného programu