May 29, 2020   7:31 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Nikola Mikušková – FCFT B-NCHP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie potravinárskej technológie
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Nikola Mikušková
Študijný program:
výživa, kozmetika a ochrana zdravia
Študijný odbor:
5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-13046-61440
ID študenta:
61440
Vedúci práce:
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Konzultant:
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava FCHPT STU
 
 
Názov práce:Nové trendy vo výrobe čokoládových cukroviniek
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
História čokolády, technológia jej výroby, druhy čokoládových cukroviniek, obaly, nové trendy vo výrobe čokoládových cukroviniek, autentifikácia a možnosti falšovania čokolád
 
 
Literatúra:
  1. ČOPÍKOVÁ, J. Technologie čokolády a cukrovinek. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1999. ISBN 80-7080-365-7.
  2. Fang, W., Meinhardt, L. W., Mischke, S., et al.: Accurate Determination of Genetic Identity for a Single Cacao Bean, Using Molecular Markers with a Nanofluidic System, Ensures Cocoa Authentication. Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 62, 2014, no. 2, p. 481-487.
  3. Jeyarani, T., Banerjee, T., Ravi, R., et al.: Omega-3 fatty acids enriched chocolate spreads using soybean and coconut oils. Journal of Food Science and Technology, vol. 52, 2015, no. 2, p. 1082-1088.
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2015Bc. Nikola Mikušková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
garantka študijného programu