Oct 29, 2020   3:48 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Ivan, PhD. – FCE D-KRAJ4 den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Peter Ivan
Študijný program:
krajinárstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
SvF-13418-61664
ID študenta:
61664
Vedúci práce:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
 
 
Názov práce:
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:
03. 09. 2012
 
 
Dátum odovzdania:03. 09. 2016Ing. Peter Ivan
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
garant študijného programu