14. 12. 2019  2:51 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Vladimír Kliment – SvF D-APLMA4 ext [roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Vladimír Kliment
Študijný program:aplikovaná matematika
Študijný odbor: matematika
Evidenčné číslo:SvF-10911-46354
ID študenta:46354
Vedúci práce:prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
  
Názov práce:Hranové grafy a ich zovšeobecnenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:04. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 09. 2017Ing. Vladimír Kliment
riešiteľ
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
garant študijného programu