7. 4. 2020  13:24 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Kristián Zastko – MTF I-AIPP pres [sem 2, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Kristián Zastko
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-30179-59760
ID študenta:59760
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Konzultant:Ing. Ľuboš Ondriga
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Kalibrácia digitálnej kamery v prostrediach Matlab a Photomodeler
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vykonajte analýzu problémovej oblasti kalibrácie digitálnych kamier.
2. Navrhnite metodiku postupu pre kalibráciu parametrov zvolenej digitálnej kamery.
3. Vykonajte softvérovú kalibráciu zvolenej digitálnej kamery v prostrediach Matlab a PhotoModeler.
4. Štatisticky zhodnoťte výsledky kalibrácie a porovnajte dané prostredia.
5. Zhodnoťte prínos vašej práce.
  
Dátum zadania:22. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2013Ing. Kristián Zastko
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu