Jan 19, 2020   4:20 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Kristián Zastko – MTF I-AIPP den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Kristián Zastko
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-30179-59760
ID študenta:59760
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Konzultant:Ing. Ľuboš Ondriga
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Kalibrácia digitálnej kamery v prostrediach Matlab a Photomodeler
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vykonajte analýzu problémovej oblasti kalibrácie digitálnych kamier.
2. Navrhnite metodiku postupu pre kalibráciu parametrov zvolenej digitálnej kamery.
3. Vykonajte softvérovú kalibráciu zvolenej digitálnej kamery v prostrediach Matlab a PhotoModeler.
4. Štatisticky zhodnoťte výsledky kalibrácie a porovnajte dané prostredia.
5. Zhodnoťte prínos vašej práce.
  
Dátum zadania:22. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2013Ing. Kristián Zastko
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu